فرفری و گلی در اداره

گلی همکارمان از طبقه پایین زنگ زده

- خوابم میاد

- منم بیا دو تا چایی پررنگ بریزم بخوریم شاید خوب شدیم

در حال چایی خوردن

فرفری: میدونی چرا چایی باعث میشه عادم خوابش بپره؟ چون جیشت میگیره

گلی : اوهوم اوهوم

هردو: اما من جیشم داشته باشم بازم خوابم میاد

.

.

.

گلی : نمیدونم با این پسره چیکار کنم دست از سرم بر نمیداره

فرفری: جیش کن تو لباساش

.

.

.

همکار آقا: اون لاک پشته چی بود اسمش همه ش میخوابید؟

گلی : بامزی؟؟؟؟

/ 0 نظر / 19 بازدید