قول

من قول میدهم غصه نخورم توهم قول بده مرا ببینی من قول میدهم درس بخوانم توهم قول بده بگذاری داستان بخوانم من قول میدهم من قول میدهم من قول میدهم ... تو لازم نیست قولی بدهی من خودم هم از طرف تو هم از طرف خودم قول میدهم

/ 0 نظر / 13 بازدید